Förstasidan: HAVARO
Förstasidan: HAVARO
Meny

Cybersäkerhetscentret vid Transport- och kommunikationsverket Traficom strävar efter att garantera sin webbplats tillgänglighet i enlighet med lagen om tillhandahållande av digitala tjänster. Detta tillgänglighetsutlåtande gäller webbplatsen havaro.fi

Situationen beträffande webbplatsens tillgänglighet

Denna webbplats uppfyller kraven enligt lagen om tillhandahållande av digitala tjänster (306/2019) (Extern länk) (Extern länk) till vissa delar. Däremot uppfyller webbplatsen de kritiska kraven på nivåerna A & AA enligt WCAG-kriterierna. Krav som inte iakttagits och tillämpliga undantag från kraven nämns nedan.

Uppgörande av detta tillgänglighetsutlåtande

Detta utlåtande har upprättats den 19 november 2021.

Utlåtandet granskades senast den 19 november 2021.

Respons och kontaktuppgifter

Noterade du brister i tillgängligheten på vår webbplats? Meddela oss så gör vi vårt bästa för att kunna erbjuda information och innehåll i ett tillgängligt format så fort som möjligt! Du kan kontakta oss antingen med hjälp av webblanketten eller per e-post.

Lämna respons om tillgängligheten på denna webblankett (Extern länk)

Respons kan skickas per e-post till: viestinta(at)traficom.fi

Ansvaret för tillgänglighet på webbsidorna för Cybersäkerhetscentret vid Transport- och kommunikationsverket Traficom och för hantering av respons ankommer på Cybersäkerhetscentret.

Genomförande

Om du noterar tillgänglighetsproblem på webbplatsen, lämna först respons till webbplatsens administratör. Svaret kan dröja 14 dagar. Om du inte är nöjd med svaret eller om du inte har fått något svar efter två veckor, kan du lämna respons till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På Regionförvaltningsverket i Södra Finlands webbplats tillgänglighetskrav.fi finns information om hur du lämnar in ett klagomål och hur ärendet handläggs.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn

Uppdaterad